Pensionsutredning

Att gå i pension är ett viktigt beslut – mycket stora värden står på spel!

När tiden närmar sig att avsluta sitt betalda arbete är utbetalningsrådgivning ett utmärkt sätt att förbereda sig inför sin nya framtid. Inte sällan tittar våra kunder tillbaka på sitt yrkesverksamma liv och reflekterar kring sin nya / kommande livssituation, i Sverige eller utomlands

Vår utbetalningsrådgivning innebär att vi

  • sorterar Dina pensionstillgångar.
  • rekommenderar i vilken ordningsföljd Dina pensioner ska tas ut för optimal pension
  • ser över utbetalningstider för att kunna optimera dessa inför Din nya livssituation
  • utvärderar eventuella skattekonsekvenser i berörda länder
  • levererar en plan som inkluderar det mesta som berör Din pension
  • skapar i de flesta fall betydande ekonomiska vinster, d.v.s. Du får en högre pension, genom att vi kan visa på bättre sätt att ta ut Dina pensioner på än som de ursprungligen är tecknade.

Med ett optimerat uttag av Dina pensioner räcker Din pension längre och Du kan öka Dina möjligheter att pensionera Dig några år i förväg, om Du önskar det.

Helhetslösning

Denna helhetslösning passar Dig som inte vill eller kan engagera Dig i den omfattande process som en optimerad pensionering innebär.
Resultatet av analysen presenteras i ett personligt möte där Du får en full och lättförklarlig rapport som innehåller en utbetalningsplan (d.v.s. en handlingsplan hur Du bäst kan ta ut dina pensioner) och en Budget.
Du kommer även att få värdefull information vad Du bör tänka på avseende efterlevandeskydd och förmånstagare.

Partners

gauci